ÇEVRE

 
ÇEVREYE DUYARLI MUHTARLAR

 Doğanın hor kullanılıp hunharca katledildiği dünyamız-

da çevreye ve doğaya duyarlılığı  ile  bilinen  aynı  zamanda 

gönüllü  TEMA  temsilcisi  Yunus  Emre   Mahallesi   Muhtarı 

Mehmet  Narin’den  Tema  ile  ilgili  görüş   ve  düşüncelerini 

aldık. 

       Muhtar  Mehmet  Narin,  hızla kirletilen  dünyamızın ya-

şanmaz hale gelmeden, bir an önce  bütün insanlığın  önlem 

alması gerektiğini  ifade  ederek, her bireyin  kendine düşeni 

yapmasının önemine dikkat çekti.  Mehmet  Narin  açıklama-

sında “Tema denilince önce insan akla gelir. Tema  denilince 

aklımıza toprak gelir.  Tema  denilince  aklımıza  çevre  gelir.

Tema denilince aklımıza fidanlar ağaçlar  gelir.  Toprağımıza 

ve çevremize  sahip  çıkalım.  Su  değerlerimizi  boşa harca-

mayalım. Günümüz dünyasında toprak ve su  çevre  çok çok 

önemlidir. Ülkemiz  olarak  toprak  ve  su  israf  etmede 1’nci 

sırayı alıyoruz gibi.Avrupa ülkelerinde toprak ve su israfı nere-

deyse  yok  gibi,  çevreye  toprağa  atılan  çöpler yok.  Bizde 

ülkemiz olarak halen çevremize  atık  maddeleri  yerlere ata-

rak kendimizi kurtarmış sayıyoruz.  Bu  böyle  gitmez. Topra-

ğımızı   suyumuzu  israf  etmeyelim.  Atık  maddeleri  yerlere 

atmayalım. 

       Avrupalı bilim insanları başka  buluşlar  için  uğraşırken, 

bizler   halen  çevremize atılan  çöpler  ile  meşgul  oluyoruz. 

Bu böyle gitmez.  Atılan  maddeler  ve  doğada  yok  oluşları 

aşağıda  sıralanmıştır.  Cam  şişe:  400  yıl.  Plastik   naylon: 

1000 yıl. Bebek bezi 550 yıl. Plastik tabak  500 yıl.  Pet  şişe 

400 yıl.  Deterjan: 400 yıl.  Pil 300 yıl.  Kutu kola:  10 yıl. Cik-

let: 25 yıl.  Yün çorap:  4 yıl.  İzmarit: 2 yıl.  Meyve  atıkları: 3 

ile  6  ay. Karton süt kutusu:  2 yıl. Bu kirliliğe ne yapsın dün-

ya.  Haydi;  Güzel  Türkiye,  güzel  Zile  diyelim   hep   birlikte 

doğayı kurtarma adına gayret gösterelim.  Herkese  saygı ve 

selamlar.” Dedi. 

 İlçemize bağlı Temecük  köyü  muhtarı  Hıdır  Yiğit  ise  2020 

yılında aynı duyarlılıkla  yeşili  ve  doğayı  koruma  adına  far-

kındalık   yaratarak   köy  hudutları  içerisinde  bulunan  arazi, 

mesire   yerleri   ve  çeşme  başlarında  bilinçsizce  atılan  ve 

zehir   saçan    ilaç  bidonları,  gazlı  içecek  şişe  ve  kutuları, 

köpük tabak, plastik kaşık ve doğayı kirleten yabancı madde-

leri toplayıp köy  dışında  uygun  bir  yere  depoladığını  ifade 

etmişti.

      Muhtar   Hıdır   Yiğit  açıklamasında   aradan  geçen  3 yıl 

içerisinde maalesef  bir arpa boyu  yol  alınamamıştır  diyerek 

yapılması gerekeni  tekrar  sıraladı.   "Daha  öncede  söyledi-

ğimiz gibi bu durum sadece Temecük köyüne  has  bir  durum 

değil.   İlçemize  bağlı  hemen  her  köyümüzde  bu   manzara 

görülüyor.   Çiftçilerimiz  özellikle   arazide  bulunan  ve   içme 

suyu   olarakta   kullanılan   halk   dilinde    eşme     dediğimiz 

akarsu   yataklarında  ilaçlama  makinalarına  suyu  doldurup, 

zirai ilaçları da makinaya boşalttıktan sonra eşmenin  yanına, 

yakın çevresine  ve  hatta  içerisine  zehir  saçan  o  zirai  ilaç 

bidonlarını   bırakıp   gidiyorlar.   Bu    da   insan   sağlığını ve 

doğayı   tehdit    ediyor.   Halkımız   köylerde   düğün,   nişan, 

sünnet,   mevlid   yapıyor,  toplu  yemekler  veriliyor.  Piknikler 

yapılıyor   buralarda  kullanılan  köpük  tabildot,  plastik   çatal 

kaşık,  pet  bardak,  şişe  ve  bu gibi atıklar doğaya bırakılıyor. 

Bunların doğada kaybolması  yüzyıllar  alıyor ve  doğal denge 

bozuluyor. 

       Benim önerim, Kaymakamlığımız  öncülüğünde,  ilkbahar 

ve   sonbahar  mevsimlerinde  senede  iki  defa  olmak  üzere 

birer hafta doğayı arındırma haftası ilan  edip,  köy  muhtarları 

kendi köy sınırları içerisinde arazi, çeşme, mesire ve yerleşim 

yerlerinde   bulunan   bu  tür  zararlı  maddeleri  köy   halkıyla 

beraber  imece  usulü  toplayıp  köyde  uygun  bir  alanda  bir 

araya   getirsek,  daha  sonra  Kaymakamlığımızca  görevlen-

dirilecek   yetkililer   tarafından   bu  atıklar   Zile'de   katı   

atıktesisinde değerlendirilip ayrıştırılsa hem doğayı kir-

lenmekten kurtaracağız, hem de  ekonomik  açıdan 

karlı çıkacağız. Burada  en  önemli  husus  doğanın 

kirletilmemesidir. Doğayı  koruma  adına  yapacağı-

mız bu  faaliyetler  sonrası  halkımız  bu  maddeleri 

kullanırken daha  dikkatli  olacaktır.  Ayrıca  hafriyat 

atıklarını da rast gele  dökmeyecektir.  Doğa  temiz-

lendikten sonra yağan yağmur ve  kar  atık  maddelerden 

süzülerek değil direk toprakla buluşacaktır.

       Zile'de yapacağımız bu faaliyet  yurdun  her ta-

rafında  örnek  olacak   ve  diğer   il ve  ilçelerde  de 

başlayacaktır. Her gün biraz daha  kirleterek  yordu-

ğumuz dünya için bu faaliyet elzemdir" diyerek daha 

önceki uyarısını yenilemiştir.

       Umuyoruz ki  dikkate alınır  ve bir  an  önce  bu 

uygulama Zile’de faaliyete geçer.